Loven (tidligere kalt vedtekter) er noe alle bør sette seg inn i. Det er årsmøte som kan vedta endringer.