Stjørdal Håndballklubb

E-post: kontakt@stjordalhk.no
Org.nr: 986056289
Kontonummer: 4465.24.54124
Vipps: 83216

Postadresse
Postboks 420
7501 STJØRDAL

Sosiale medier

      

 

Styret

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Arve Veglo leder@stjordalhk.no 98287405
Sekretær Stein Arve Strand kontakt@stjordalhk.no 97141110
Sportslig leder Kim-Wiggo Ratvold Horgøien sportsligleder@stjordalhk.no 90911188
Medlemsansvarlig Kari Eimstad medlem@stjordalhk.no 40225752
Økonomileder Lena Kristoffersen faktura@stjordalhk.no 97689039
Styremedlem Beate Andersson beate.andersson@stjordal.kommune.no 41412180
Styremedlem Trond Andreassen tjand@online.no 95089416