Sportsplanen er utarbeidet av sportslig utvalg i SHK.

Formål

Sportsplanen gir støtteapparatet grunnlag for å kvalitetssikre aktiviteten i det enkelte lag gjennom sesongen, og er et viktig referansepunkt for trenere og oppmenn når de skal evaluere sitt lag etter hver sesong. Denne evalueringen dokumenteres på en rapport; ” Rapport fra lagene”, som fylles ut av trener og oppmann og sendes sportslig leder. Rapporten går til en årlig gjennomgang i klubbens styre.

Sportsplanen har som formål

  • å sikre utøvere i Stjørdal Håndballklubb (SHK) et trygt og utfordrende treningsmiljø som gir alle utøvere mulighet til å utvikle seg positivt fra sitt personlige ståsted.
  • å gi trenere/oppmenn innsikt i retningslinjer for arbeid med lag.
  • å sikre utøverne en kontinuitet i treningsarbeidet ved trener/oppmannsskifte og ved planlagte overganger til nye klubber.

Sportsplanen skal være et verktøy for å

  • skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.
  • gjøre tilbud uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte laget.
  • gjøre det attraktivt å være trener i SHK med mulighet for faglig utvikling gjennom samarbeid med andre trenere.
  • gjøre det attraktivt å være dommer i SHK, ved å ha et godt utbygd støtteapparat og mulighet for faglig utvikling gjennom samarbeid med andre dommere.

Sportsplanen inneholder målsettinger for de enkelte alderstrinn når det gjelder

  • teknisk ferdighet som håndballspiller.
  • sosial funksjon i laget.
  • sportslige resultater (serie, cup).

 

Les hele sportslig plan for SHK via vedlagt dokument.