Håndbok for klubben beskriver hvordan vi gjennomfører ulike deler av en sesong, så som dugnader, arrangementer og resier til kamper.