HALLVAKTAS OPPGAVER.

 1. Ta på vest merket «Hallvakt»
 2. Gå en runde i hallen, sjekk dører, lås opp garderober når det trenge( garderobe nr 1 og 2 er klisterfri- lag yngre enn 15 år), slå på lys i garderober, fjern evnt gjenglemt utstyr(egen korg i gangen- undertøy/håndklær kastes, ting legges i skuff på vaktrom) og se at alt ser greit ut.
 3. Tøm søppel- ut i container.
 4. Fyll på med evnt såpe, klister, tørkepapir osv- skap i gang ved dør til klisterrom.
 5. Gå jevnlige runder i garderober og dusjer- se til at det ikke står og renner vann.
 6. Ved arrangement snakk med arrangerende lag om samarbeid på arbeidsoppgaver.
 7. Ved kamper og arrangement se til at de får utstyr de trenger- sekretariat bord står i lager 2. Mikrofon og lydutstyr er låst inn i et skap på bordet. Lås opp skap på vegg ved sekretariat. Det som styrer tavla ligger i vaktbua.
 8. Ta ned nett vegger ved kamper- nøkkel på knippe/ i bua.
 9. Samme sted styres andre skillevegger- ta ned ved behov.
 10. Utstyr som står ved lagrene (bak mål i hallen) skal ikke brukes som lekeutstyr. Hallvakta må se til at dette overholdes.
 11. Alt utstyr på ryddes tilbake på riktig plass. Se til at lagene gjør dette, om ikke må hallvakta gjøre det.
 12. Håndballmål flyttes til side for banen. Mopp over der det trengs.
 13. Gå over hall, lager og nødutganger før man forlater hallen.
 14. Se til at ingen er innelåst, slå av lys i garderober og lager, ta med søppel ut og lås- se til at døra faktisk går i lås- om ikke gjenta prosedyre med å låse opp/låse igjen.
 15. Er det noe som må fikses- utstyr ol- skriv i boka på vaktrommet. Les over beskjeder skrevet av hallvakter tidligere.
 16. HUSK- skriv navn, dato og tidspunkt for hallvakta man har utført i perm på vaktrommet.


Om man trenger hjelp- ring hallvakt på Stjørdals hallen(nummer henger i vaktbua).

Ta kontakt med Beate-40412180 eller Arve- 98287405 om dere har spørsmål.